O mé maličkosti

 

JAK PROBÍHÁ OPRAVA ?

Dá se shrnout do těchto bodů:

1/ Převzetí a upřesnění požadavku zákazníka. (např. navrácení původního vzhledu,požadované úpravy,přestavba či jen zprovoznění přijímače atd...)

2/ Během CELÉ doby je pořizována fotodokumentace.

3/ Demontáž a vyčištění. Vyjmutí chassis ze skříně,očištění příp. umytí, likvidace hmyzu a pod. 

4/ Celková oprava a renovace skříně přístroje, včetně foto a písemné dokumentace, doplnění chybějících částí resp. zhotovení jejich replik.

5/ Oprava a renovace elektrické a mechanické části přístroje , doplnění či náhrada vadných částí a dílů včetně součástek.

6/ Nedílnou součástí je proměření elektronek na přístroji BM 215A.

7/ Sladění přijímače.

8/ Oprava,čištění a montáž ovládacích prvků.

9/ Promazání mechanických částí a přepínačů.

10/ Testování a dlouhodobé vyzkoušení přijímače , případné dílčí úpravy a opravy.Zkompletování a předání přístroje zákazníkovi,ev. dovoz.Včetně předvedení majiteli.Seznámení s provedenými opravami.

A jedna rada na konec:

Radia , pokud ležela delší dobu třeba na půdě,nikdy nezapínejte na zkoušku!

 

 

Je to nebezpečné jak pro Vás, tak hlavně pro přijímač !!!